Maak kennis met Mary: ze is 15 jaar oud, voorzitter van haar klas , een cheerleader en een  student die de beste cijfers behaalt in de klas.

Na schooltijd houdt ze zich bezig met cheerleading, ze is vrijwilliger bij een kinderdagverblijf en op zaterdag geeft ze nog les aan een 9e jaars leerling in wetenschappen.

Ondanks deze drukke agenda beheert Mary op een behendige wijze haar activiteiten.

Hoe doet ze dat? Hint: Mary heeft goede ontwikkelde, en efficiënt uitvoerende vaardigheden

Maak kennis met Ian:

Ian is 16 jaar oud en werkt in het weekend in een supermarkt. Hij deed mee aan een aantal buitenschoolse activiteiten maar hij heeft dat laten vallen toen zijn cijfers er onder gingen lijden.

Ian is behoorlijk ongeorganiseerd en vergeet vaak de materialen naar huis mee te nemen van school die hij nodig heeft om opdrachten te voltooien.

Ook heeft hij moeite om tijdig zijn huiswerk af te ronden.

In het bijzonder langdurige opdrachten zijn voor Ian erg moeilijk, omdat hij meestal tot het laatste moment wacht en vervolgens overhaast werkt om ze te voltooien.

Wat is er aan de hand met Ian? Ians organisatorische problemen signaleren disfunctioneren van zijn uitvoerende vaardigheden.

Gezien het belang van het EF systeem (Executive Function)  in uitvoerend functioneren is het belangrijk om te definiëren wat het is, de belangrijkste vaardigheden af te bakenen en te overwegen wat er kan worden gedaan om het te ondersteunen wanneer dat nodig is.

Ik heb altijd verwezen naar het EF systeem, dat bestaat uit een reeks cognitieve processen die zich in de frontale kwab van de hersenen bevinden, als de Hogepriesteres van het cognitieve systeem; de uitvoerende toezichthouder van georganiseerd en doelgericht gedrag. Er zijn veel belangrijke uitvoerende vaardigheden onder deze noemer waaronder organisatie, planning, tijdmanagement, zelfregulatie, responsremming, emotionele controle, zelfmanagement en werkgeheugen.

Voordat we manieren overwegen om enkele van deze vaardigheden aan te pakken, zijn drie dingen belangrijk om op te merken:

  1. Uitvoerend functioneren begint bij de geboorte met de meest elementaire processen – die van zelfregulering – en het EF systeem is niet volledig ontwikkeld tot de persoon de 25 jaar bereikt.
  2. Er is een grote variatie in executive functioning bij bepaalde mensen of bij tekortkomingen bij mensen met aandoeningen als Autisme en ADHD.
  3. Het zou moeilijk zijn om een geschikter en veelzijdiger hulpmiddel te vinden om het uitvoerend functioneren te ondersteunen dan Time Timer ®

Overweeg het gebruik ervan in tijdsbeheer en planning. Kinderen met Autisme hebben een ongestructureerd en onbepaald tijdsbesef.

Dus als ze een opdracht krijgen waar ze een hekel aan hebben, bijvoorbeeld 10 oefeningen in wiskunde, komen ze vaak in opstand, waarschijnlijk denkend dat het “eeuwig” zal duren om de opdracht te voltooien.

Introduceer de Time Timer®, stel de tijd in op verschillende momenten gedurende de dag op intervallen van 5 minuten en herinner de leerling er bij elke interval aan dat ze alleen aan de wiskundeopdracht hoeven te werken totdat de rode schijf op de Time Timer ® verdwenen is.

Dit stelt niet alleen een duidelijk begin en einde vast, maar stelt de student ook in staat om te zien dat wiskunde niet “eeuwig” zal duren.

Wanneer dit proces goed geaccepteerd is, verhoog dan geleidelijk de tijd op de Time Timer ® of het aantal voorbeelden dat de student moet voltooien in de toegewezen tijd.

Volwassenen met of zonder een cognitieve stoornis kunnen in werksituaties ook baat hebben bij het gebruik van de Time Timer® om te helpen meten hoeveel tijd nodig is om routinetaken uit te voeren en ook om hen te helpen anticiperen op pauzes.

Dingen concreter maken kan ook helpen om angst te verminderen.

Om de Time Timer ® te gebruiken voor planningsdoeleinden helpt u het oudere kind of de puber om het aantal tijdsintervallen te bepalen dat zij denken nodig te hebben om een opdracht voor het einde van de dag af te ronden.

Stel de Time Timer® in en maak indien nodig aanpassingen met de input van de leerling.

De Time Timer kan ook een waardevol hulpmiddel zijn in de “huiswerkoorlogen” voor alle kinderen en pubers, vooral degene met ADHD, die snel afgeleid zijn.

Door de Time Timer® in te stellen op intervallen van 15 of 20 minuten werktijd, gevolgd door een pauze van 10 minuten (ook aangegeven op de timer), kunnen kinderen en jongeren leren efficiënter te worden in het maken van hun huiswerkopdrachten.

De Time Timer is ook een geweldig hulpmiddel voor respons inhibitie, het vermogen om na te denken voordat je iets doet.

Stel bijvoorbeeld voor studenten met Autisme die repetitieve vragen stellen de Time Timer ® in voor 10 minuten en vertel ze dat wanneer de rode schijf verdwenen is, je 3 a 4 vragen zult beantwoorden.

Verhoog geleidelijk de hoeveelheid tijd op de timer tot intervallen van 10-20 minuten of meer totdat de leerlingen beter in staat zijn om het stellen van repetitieve vragen te onderdrukken.

De Time Timer kan ook worden gebruikt voor emotionele controle bij zeer jonge kinderen met aandoeningen zoals Autisme en ADHD. Bijvoorbeeld wanneer een broer of zus thuis of een leeftijdsgenoot op school speelgoed heeft waar een kind met autisme naar verlangt, en hen wordt verteld op hun beurt te wachten, is een emotionele ontregeling, beter gezegd een driftbui vaak eerder regel dan uitzondering.

Hetzelfde geldt wanneer het kind iets verlangt en te horen krijgt dat het moet wachten omdat mama of papa aan de telefoon is.  NIEUWSFLASH!! Voor zeer jonge kinderen en mensen met een handicap betekent het woord wachten vaker wel dan niet nooit; vandaar de perfecte set-up voor een inzinking. Door simpelweg de Time timer in te stellen op het wachttijdinterval (begin klein, anders werkt het niet! ) kunnen kinderen leren wat het concept wachten inhoudt en hoe ze daarbij hun emoties kunnen beheersen.

Bovendien kan het geleidelijk verhogen van de wachttijdinterval in de loop van enkele dagen of weken helpen belangrijke zelfmanagementvaardigheden te ontwikkelen.

De voorgaande voorbeelden zijn slechts enkele van de talloze manieren waarop de Time Timer kan worden gebruikt om een zwak of onvolgroeid uitvoerend systeem bij bepaalde mensen te versterken, evenals een verstoord EF systeem bij mensen met een handicap.
Ik heb gemerkt dat het gebruik van deze tool zo succesvol is dat als mij werd gevraagd om alle tools op te geven die ik gebruik om mensen met Autisme te behandelen op één na, ik de Time Timer® zou behouden, aangezien het een ongeëvenaard apparaat is om individuen te helpen een steeds complexere wereld beter te begrijpen en er dus met meer competentie in te functioneren.

Over de auteur

Dr. Diane Twachtman-Cullen is gediplomeerd logopedist en gespecialiseerd in autismespectrumstoornissen. Ze heeft een MA in logopedie, een zesdejaars diploma in voor- en vroegschoolse educatie en een Ph.D. in het speciaal onderwijs.

De Time Timer®: Een veelzijdige ondersteuning van gelijke kansen voor uitvoerende vaardigheden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *