Emoties van kinderen: waarom het belangrijk is om te leren omgaan met emoties

Goed kunnen omgaan met emoties is heel belangrijk. De emoties van kinderen zijn echter niet altijd even inzichtelijk. Wanneer een kind bij iedere tegenslag overspoeld wordt door emoties, zal hij/zij zich vaak niet prettig voelen. Het zal dan ook heel moeilijk zijn om doelen te bereiken of tegenslagen te overwinnen. Maar ook voor de sociale omgang is het zeer belangrijk dat een kind leert omgaan met zijn of haar emoties.

Leren omgaan met emoties houdt meer in dan je emoties onder controle houden. Een kind dat leert omgaan met emoties, moet allereerst leren de eigen emoties te herkennen en uit elkaar te houden.

Vooral jonge kinderen verwarren gevoelens als teleurstelling, boosheid en verdriet nog wel eens met elkaar. Het omgaan met en onder controle houden van emoties kan in zijn algemeenheid heel lastig zijn voor kinderen. En we zien dat kinderen met AD(H)D, ODD of autisme nog meer moeite hebben met het reguleren van hun emoties.

Overigens hebben kinderen soms ook hulp nodig bij het begrijpen van hun eigen emoties. Het kan dan enorm helpen wanneer je benoemt welk gevoel je waarneemt bij het kind. Wanneer een kind eenmaal kan zeggen dat hij/ zij boos of verdrietig is en kan vertellen waarom, geeft het hiermee al een eerste uiting aan deze gevoelens.

Daarbij zijn de Emotie Wielen geweldige hulpmiddelen!