WhisperPhone element juniorDe WhisperPhone kan op vele manieren een bijdrage leveren aan de spraak- en taalontwikkeling. Onderstaand verslag ontvingen wij per email van een logopediste werkzaam in een verpleeghuis. Hieruit blijkt hoe snel er resultaat is te halen door de inzet van een WhisperPhone. Uit privacy hebben wij de namen weggelaten.

Naar meer informatie over WhisperPhone

Wij zijn erg blij met deze gebruikerservaring. Werkt u ook met de WhisperPhone, op school, thuis of in uw praktijk en wilt u uw ervaringen met ons delen? Wij horen het graag van u. U kunt uw reactie sturen aan info@robo-toys.com. Alvast bedankt.

Quote:
“Op dit moment werk ik als logopedist in verpleeghuis “de Plantage” in Brielle. Mijn doelgroep zijn cliënten met niet-aangeboren hersenletsel. Graag wil ik jullie via deze weg op de hoogte brengen van de ervaringen die ik met de WhisperPhone heb gehad in de logopedische behandeling.

In de afgelopen weken heb ik de WhisperPhone bij cliënten met verschillende stoornissen ingezet, te weten een cliënt met de Ziekte van Parkinson (cliënt 1) , een client met dysartrie a.g.v. een C.V.A. in de rechterhemisfeer(cliënt 2) en een cliënt met afasie a.g.v. een C.V.A. in de linkerhemisfeer (cliënt 3).

cliënt 1:

De cliënt heeft als gevolg van de ziekte van Parkinson al een aantal jaar spraakmoeilijkheden. Zijn spraak is zacht en soms valt zijn stem weg. Dhr. heeft een DBS-systeem die enkele symptomen van de ziekte onderdrukt. Welke effecten het systeem op de spraak heeft is bij dhr. niet duidelijk. Ik heb enkel het WhisperPhone Element. Tijdens het inzetten van de WhisperPhone in de therapie valt op dat dhr. moeite heeft om de WhisperPhone vast te houden en de spraakopdracht uit te voeren. Het vasthouden kost dhr. al enige inspanning. Ondersteuning met de elleboog op de tafel is niet voldoende om de WhisperPhone voldoende op de gewenste plek te houden. Een headset zou voor dhr. gewenst zijn. Dit zou tevens weghalen dat dhr. niet aan de handeling van het vasthouden hoeft te denken. Nu hij hieraan moet denken en de spraakopdracht moet uitvoeren, heeft dhr. een dubbeltaak. Dubbeltaken zijn voor mensen met de ziekte van Parkinson extra moeilijk. Een headset is om deze reden bij deze cliënt een voorwaarde voor het gebruik van de WhisperPhone.

Als oplossing voor het gebruik in de behandeling, houd ik de WhisperPhone vast aan het oor van dhr. Ik vraag dhr. om tijdens de uitspraak van de woorden naar zijn eigen stem te luisteren en deze te beoordelen op luidheid. Het lukt hem zijn spraak voldoende te beoordelen, echter lukt het hem daarna niet om de luidheid aan te passen. Ook dit hoort hij d.m.v. de WhisperPhone. Er is in deze casus wel sprake van zelfmonitoring. Zo zou de WhisperPhone ingezet kunnen worden. Maar door onvermogen om de luidheid aan te passen a.g.v. het degeneratieve ziektebeeld heeft de WhisperPhone geen verbeterende werking op de luidheid.

cliënt 2:

De cliënt heeft als gevolg van een C.V.A. in de rechterhemisfeer een dysartrie, spraakstoornis. De spraakstoornis wordt o.a. gekenmerkt door onduidelijke uitspraak van meerlettergrepige woorden en te lang doorspreken in een zin. De linker lichaamshelft van mw. heeft veel krachtsverlies. Hierdoor kan mw. haar linkerhand niet tot nauwelijks gebruiken. Het vasthouden van de WhisperPhone kan hierdoor alleen met haar rechterhand. De cognitieve vermogens van mw. zijn goed. Mw. is gemotiveerd om therapie te volgen, echter heeft mw. wel enige aansporing nodig om de logopedische tips en adviezen toe te passen in de spraak.

De WhisperPhone heb ik driemaal gebruikt in de behandeling. Het heeft een positief effect op de spraak van mw. Ze verbetert zichzelf op het moment dat zij vindt dat het woord of zin nog niet duidelijk genoeg is uitgesproken.

cliënt 3:

De cliënt heeft als gevolg van een C.V.A. in de linker hemisfeer een afasie, taalstoornis. Tevens is er sprake van een dyspraxie, waardoor mw. moeite heeft met de uitspraak van enkele letters en woorden. Mw. is doof aan een zijde. De WhisperPhone kan hierdoor maar aan een kant gebruikt worden. Mw. heeft geen verlammingsverschijnselen in haar armen en handen, waardoor ze de WhisperPhone goed kan vast houden.

In de behandeling is een van de behandeldoelen om de spraakverstaanbaarheid te verbeteren. Dit lukt door het tempo te verlagen. In de casus van mw. is er sprake van een goed taalbegrip en goede cognitie. Mw. kan haar spreektempo aanpassen, ze moet goed naar zichzelf luisteren om te horen of ze iets duidelijk genoeg heeft uitgesproken. Met het gebruik van de WhisperPhone geeft mw. aan dat ze niet wordt afgeleid door omgevingsgeluiden. Ze is immer aan haar rechteroor doof en aan het linkeroor hoort ze met de WhisperPhone alleen zichzelf. Ze ervaart het gebruik van de WhisperPhone als zeer prettig. Ze hoort nu goed wat ze zegt en kan zich direct corrigeren als dat nodig is. Omdat mw. de juiste handreikingen heeft om de spraak te corrigeren is de WhisperPhone een stimulerend hulpmiddel in de logopedische behandeling van mw.”
Unquote.

 

WhisperPhone ervaring van logopediste

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.